Så gör vi ett coronaanpassat ”SM för unga plåtslagare 2021”!

10 december 2020

sm för unga plåtslagare 2021

SM för unga plåtslagare är en viktig och stor händelse för alla plåtslagarelever, liksom en bra marknadsföringskanal mot ungdomar som ännu inte gjort sitt utbildningsval. Vår förhoppning och målsättning är därför att vi, trots Covid-19, med gemensamma krafter ska kunna genomföra ett uppskattat SM för unga plåtslagare 2021.

 

Vi behöver såklart både tänka till och tänka om, då vi måste förutsätta att vi inte kan samlas i grupper inomhus och på vissa ställen inte alls. Varje skolas uppdrag är dock som vanligt:

 • att få fram ett vinnande bidrag (som utförts efter given tävlingsuppgift) och att skicka in det för central bedömning
 • bidraget ska tillverkas och skickas in för central bedömning under vecka 4

 

Alla måste givetvis följa de råd och restriktioner som myndigheterna ger och det kommer därför att krävas olika lösningar för olika skolor och elever. Ni vet bäst vad som fungerar för er skola/region. Vi har här listat några förslag på hur uttagningarna kan gå till.

 

Tips på genomförande av uttagningstävlingarna på gymnasieskolor med plåtslageriinriktning

 • Låt alla/flera elever tävla, men dela upp er i olika företagsverkstäder.
 • Dela upp eleverna och låt dem tävla i skolans lokaler under flera dagar v 4.
 • Låt alla el några elever genomföra ett mindre 2-timmars tävlingsuppdrag för att sedan sålla ut 1 eller 2 elever som genomför själva tävlingsuppgiften – varav den bästa skickas in för central bedömning.
 • Läraren utser, baserat på tidigare meriter i utbildningen, 2 eller 3 elever som genomför tävlingsuppgiften. Varav ett skickas in för central bedömning.
 • Läraren utser, baserat på tidigare meriter i utbildningen, 1 elev som får utföra tävlingsuppgiften, vilken skickas in för central bedömning.
 • Senast den 21 december ska ni meddela PVF om när, var och hur uttagningarna ska hållas samt vilka elever som deltar.

OBS!
Det är inget krav att en jury ska finnas på plats under uttagningstävlingarna. Det räcker med en tävlingsledare/lärare.

 

Uttagning av elever som gör sin kompletterande utbildning på PVF Teknikcentrum

För elever vid skolor där kompletterande utbildning görs på PVF Teknikcentrum i Katrineholm, gäller följande:

 • Som ansvarig lärare ställer du frågan till dina elever om de är intresserade av vara med i uttagningen. Meddela oss vilka som vill vara med, senast 18 december.
 • Om det är flera elever från samma skola som vill delta i uttagningstävlingen, kommer vi från PVF Teknikcentrum att utse en elev per skola. Vi baserar valet på elevernas tidigare meriter under utbildningen.
 • Från PVF Teknikcentrum kommer vi att meddela våra val av elever den 22 december.
 • Tävlingsuppdraget utförs under vecka 4 på det företag där eleven gjort/gör praktik. (Återkoppla till oss om detta inte fungerar.)
 • Lärare, arbetsgivare eller annan lämplig person på plats agerar tävlingsansvarig och domare.
 • PVF Teknikcentrum kommer att skicka det material som behövs.

 

SM-Finalen

Målsättningen är att kunna genomföra finalen av SM för unga plåtslagare 2021 på PVF Teknikcentrum i april. Vi tittar dock på olika lösningar för att möjliggöra finalen så att vi kan kora en svensk mästare även under hårda Corona-restriktioner. Mer information kommer.

 

Ang media

Lokalpressen brukar alltid vilja uppmärksamma de elever som tar sig vidare i SM. Det hoppas vi att de kan göra även denna gång. Vår rekommendation är att låta media intervjua ev lärare och den elev vars bidrag ska skickas till central bedömning. Men att ni endast träffas utomhus.

 

Vid frågor och funderingar, kontakta oss:
Niklas Angelöf 070-32 81 965, niklas.angelof@pvf.se
Kaveh Nowroozi 073-72 91 281, kaveh.nowroozi@pvf.se

Fler nyheter

Plåt & Ventbyråns Branschskola 30 år

I plåt – och ventbranschen har Katrineholm spelat en central roll i hela 30 års tid. Anledningen stavas branschskola. Plåt & Ventbyråns Branschskola har bjudit på en spännande utvecklingsresa från att endast utbilda inför yrkesexamen till att vara delaktiga i gymnasieplanen och vara hela Sveriges goda exempel på branschskola.  Att säkra kvaliteten på utbildningen inom byggnadsplåt och […]

15 december 2022 Läs mer

PVF Yrke & Utbildning satsar på nytt namn och logga

PVF Yrke & Utbildning byter namn till Plåt & Ventbyrån och lanserar en ny grafisk profil samt logga. Även PVF Teknikcentrum byter namn till Plåt & Ventbyråns Branschskola. De nya namnen och den nya grafiska profilen kommer synliggöra plåtslagar- och ventilationsyrket mer och få yrkena att uppfattas som mer moderna. Målet är att skapa en […]

27 juni 2022 Läs mer

Möt Madelen, Branschskolans nya plåtlärare

Madelen Toresson föddes in i plåtslagaryrket och stortrivdes både i verkstaden och på taken. Men nyligen packade hon väskan och flyttade från Strömsund till Katrineholm med ambitionen att inspirera och utbilda ungdomar till fullfjädrade byggnadsplåtslagare. Hur ser din bakgrund som plåtslagare ut?Jag kommer från Östersund och har där jobbat sida vid sida med min pappa […]

31 mars 2022 Läs mer