FAQ Utbildning av ventilationsmontörer på gymnasieskolan

9 september 2021

Här svarar vi på frågor angående gymnasieutbildning, kompletterande utbildning på Plåt & Ventbyråns Branschskola, yrkesexamen och yrkesbevis för ventilationsmontörer.

Vad krävs för att utbilda en gymnasieelev till ventilationsmontör?

VVS- och Fastighetsprogrammet med inriktningen ventilation samt lärlingstid på företag.

Vad krävs för att utbilda en gymnasieelev till ventilationsmontör med möjlighet att senare avlägga yrkesexamen och få ett yrkesbevis?

För att eleven ska få plåt- och ventilationsbranschens yrkesbevis och vara attraktiv som ventilationsmontör, krävs en gymnasieutbildning – inriktningen ventilation på VVS- och Fastighetsprogrammet samt ett godkänt yrkesprov och lärlingstid på företag. Skolan ska vara godkänd av Plåt & Ventbyråns Branschskola och ha lärare med certifikat eller yrkesbevis inom ventilation. Den totala utbildningstiden för en ventilationsmontör med yrkesbevis är 5800 timmar.

Om skolan har VF-programmet, men saknar lärare och utbildningslokaler för ventilation. Kan vi ändå utbilda ventilationsmontörer?

Skolan kan erbjuda utbildning till ventilationsmontör som gymnasial lärling, även kallat företagsförlagd gymnasieutbildning. Det innebär att minst 50% av utbildningstiden sker som APL. De delar av utbildningen som är gemensamma för eleverna genomförs i skolan, medan utbildning i ventilationsämnena sker under elevens APL samt under kompletterande utbildning på Plåt & Ventbyråns Branschskola. Skolan skickar eleven till Branschskolan i Katrineholm vid 2 kurstillfällen om 3 veckor under årskurs 2. För att få tillgodoräkna sig timmarna och på sikt få yrkesbevis ska APL i möjligaste mån ske i ett företag som har kollektivavtalet Plåt- och Ventilationsavtalet.

Skolan ska vara godkänd av Plåt & Ventbyrån.

Vad innebär kompletterande utbildning?

Kompletterande utbildning innebär att Plåt & Ventbyråns Branschskola, med ett validerande förhållningssätt, utbildar på delar av kurser som behövs för att bli godkänd på yrkesprovet och därmed bli attraktiv på arbetsmarknaden. Den kompletterande utbildningen omfattar delar av inriktningen ventilation som av olika anledningar inte genomförs under APL eller i skolundervisningen.

Hur mycket kostar det att skicka en elev till Plåt & Ventbyråns Branschskola för kompletterande utbildning?

Från och med hösten 2021 till och med våren 2023 bekostar branschen, via Plåt & Ventbyråns, den kompletterande utbildningen inom ramen för VF-programmet. Kursavgift, boende, frukost, lunch, kaffe och frukt ingår. Dessutom läromedel och träning på gym. Skolan bekostar resor, eventuellt traktamente och matersättning. Erbjudandet gäller upp till 2 kurstillfällen om 3 veckor under årskurs 2. För att kunna ta del av detta erbjudande ska APL i möjligaste mån ske i ett företag som har kollektivavtalet Plåt- och Ventilationsavtalet samt med god framförhållning (under våren innan eleven ska delta) kontakta Plåt & Ventbyråns Branschskola för planering av den kompletterande utbildningen.

För att kontrollera kollektivavtalstillhörighet gå till: www.byggnads.se/kollektivavtalskollen

Kan eleverna delta i kompletterande utbildning på någon annan skola?

Nej. Plåt & Ventbyråns Branschskola är Plåt- och Ventilationsbranschens branschskola för ventilationsyrken. Det är alltså endast via Branschskolan och APL i företag med kollektivavtalet Plåt- och ventilationsavtalet som eleverna kan tillgodoräkna sig utbildningstiden.

Fler nyheter

Här är 2024 års finalister i ”SM för unga plåtslagare”

Finalen i SM för unga plåtslagare närmar sig med stormsteg. I uttagningstävlingarna deltog 101 plåtslagarelever från 20 olika skolor runtom i Sverige och nu står det klart vilka de sex finalisterna är. I år kommer finalisterna från Göteborg, Karlskrona, Luleå, Uppsala, Visby respektive Värnamo. I april möts de i SM-finalen i Karlstad, där vinnaren av […]

15 februari 2024 Läs mer

Uttagningstävlingarna till finalen i SM för unga plåtslagare 2024 väcker engagemang 

Uttagningstävlingarna till finalen i ”SM för unga plåtslagare 2024” är över för i år. Liksom tidigare år var många engagerade i den spännande jakten på de sex finalplatserna. I årets uttagningstävlingar deltog 101 plåtslagarelever från 20 olika gymnasieskolor runt om i hela landet. SM-finalen avgörs under Yrkes-SM i Karlstad den 23-25 april. Årets uppgift som […]

2 februari 2024 Läs mer

Vi söker en yrkeslärare till Plåt & Ventbyråns Branschskola

På Plåt & Ventbyråns Branschskola i Katrineholm blir du en del av ett mycket kompetent och engagerat utbildningsteam. Ni ansvarar för grund- och kompletteringsutbildningar av byggnadsplåtslagare och ventilationsmontörer samt medverkar till att utveckla branschen mot ny teknik. Vi erbjuder:– ett fritt och omväxlande arbete– heltidstjänst– härliga utbildningslokaler med mångsidig maskinpark– delaktighet i att vidareutveckla skolans metodik […]

14 december 2023 Läs mer