Höga koldioxidhalter i sovrum och störande matos i småhus

11 mars 2022

VF Yrke & Utbildning och Lunds tekniska högskola (LTH) har med FORMAS som medfinansiär sedan 2015 genomfört ett forskningsprojekt angående inomhusluften i småhus. Slutrapporten är nu här och den visar på generellt sett nöjda boende, men också på för höga koldioxidvärden, störande fläktljud och utmaningar med fukt. 

För att kommunicera kring inomhusluftens vikt för vår hälsa startade PVF Yrke & Utbildning forskningsprojektet Ren luft, Friskt liv tillsammans med en forskargrupp från på Lunds tekniska högskola (LTH), ledd av Hans Bagge, universitetslektor vid Avdelningen för Byggnadsfysik och Dennis Johansson, forskare vid Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära. Sedan år 2015 har forskarna på LTH studerat 150 hus byggda år 2006 – 2016. Man har mätt temperatur, relativ fuktighet och koldioxidhalt. De boende i husen har dessutom fått svara på en enkät om hur de upplever inomhusklimatet.  

Nöjda trots stora skillnader 

Vad man ville veta var om de boende i landets småhus är nöjda med inomhusluften, men också via mätningar fram fakta på hur det faktiskt står till med inneklimatet. För att få en mångfald i mätningarna, gjordes de i småhus på 14 orter runt om i landet, dvs i olika utomhusklimat. Husen varierade i storlek från 100 kvm – 280 kvm och hade mellan 1 – 6 personer i hushållen. Vad som framkom ganska snabbt i studierna, var att generellt sett så upplever de som bor i småhus att de har bra eller mycket bra luftkvalitet inomhus. Det intressanta är att upplevelsen verkar vara densamma trots att variationen på luftflöden i de olika husen är stor. 

Forskningsprojektet ”Ren luft, Friskt liv” har letts av Hans Bagge, universitetslektor på avdelningen för byggnadsfysik, och Dennis Johansson, forskare på avdelningen för installations- och klimatiseringslära. Foto: Maria Åslund

Öppna planlösningar ökar problem med matos 

De Det finns dock förbättringar att göra enligt de boende. Det man störs av är bland annat viss lukt och brist på att kunna påverka ventilationen. På frågan om vad som stör inomhusluften mest svarar 40 % eget matos, 20 % vedeldningsrök, 16 % svårt att själv påverka ventilationen och 12 % instängd lukt. Just matoset verkar ha en modern och enkel förklaring. 

Dagens villor har ofta öppen planlösning mellan kök och sällskapsrum. Det ställer höga krav på köksfläktens uppfångningsförmåga och det är inte säkert att alla spisfläktar för villor är anpassade för detta, förklarar Hans Bagge. 

För varmt, ventilationsbuller och höga koldioxidvärden 

Många upplever också att det är för varmt inomhus på sommaren och det visade sig att ljud från ventilation och fläktar ute eller inne, upplevs mer störande än ljud från exempelvis trafiken utanför. En annan specifik upptäckt i studien är att många småhus har onödigt höga koldioxidvärden i sovrummen. Värden som ej bör vara högre än 1000 ppm. I 17 % av sovrummen är dock koldioxidkoncentrationen i medeltal över 1200 ppm under uppvärmningssäsongens nätter, även i hus som har ett bra ventilationsflöde i huset som helhet. 

Saknar kunskap om skötsel av ventilationen 

I jämförelsen mellan F- och FTX-system visar studien att FTX-systemen har högre luftflöde i småhusen och högre luftflöde har en tendens att göra de boende mer nöjda. Nackdelen med mer avancerade ventilationssystem är att många småhusägare faktiskt inte vet hur de ska sköta ventilationen, vilket ger ökad risk för fukt. Generellt sett är torr luft dåligt för kroppen – i dessa covidtider har det också visat sig att viruset sprids lättare i torra miljöer men för hög luftfuktighet kan vara dåligt för huset och orsaka fuktskador. Den fukt vi som brukare tillför byggnaden har också ändrats och ökats med åren. Exempelvis duschas det mer nu i badrum i 60-talshusen jämfört med när de var nya, berättar Hans Bagge. 

Resultatet ska leda till framtidens smarta småhus

Från Lunds Tekniska Högskola hoppas man att dessa forskningsstudier kan både skapa förstående och väcka idéer hos branschens aktörer och i förlängningen förbättra småhusens inomhusklimat. 

– Den här typen av forskning ger en bakgrund till hur framtidens smarta hus kan utvecklas. Vi behöver både rätt och relevant teknik, förklarar Dennis Johansson och han tillägger att en enkel åtgärd skulle kunna vara koldioxidvarnare i våra sovrum. 

Forskarnas funderingar rör sig också mycket kring hur brukarna ska kunna påverka temperaturen och luftfödet liksom att hålla nere energianvändningen.

Det finns potential att förbättra både inneklimat, fuktsäkerhet och energianvändning genom bättre behovsstyrning även i småhus, konstaterar Hans Bagge. 

I och med denna rapport är PVF Yrke & Utbildnings uppdrag avslutat. Men det finns mer data att hämta ur den här studien och forskarna på Lunds Tekniska Högskola är öppna för kommande samarbeten. Bland annat har en mindre studie om övertemperaturer beviljats av Energimyndigheten med start april 2022.  

Rapporten kommer inom kort att publiceras i sin helhet. 

FAKTA

Rapport: Ventilation och innemiljö i moderna småhusMätningar och analys  

Genomförare: Avdelningen för Byggnadsfysik & Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi, Lunds tekniska högskola, Lunds universitet, 2021  

Team: Hans Bagge, Dennis Johansson, Dan Jönsson, Jesper Rydén, Victor Fransson 

Fler nyheter

Yrkesambassadörer stakar ut branschens framtid!

Den 14 september samlades sju unga, engagerade yrkesambassadörer i Stockholm med syftet att utveckla ambassadörsskapet. Flera av dem har medverkat under året som gått och exempelvis besökt skolor, medverkat i filmer och figurerat i sociala medier, medan ett par just har fått sina nya roller. – Det här är ett riktigt bra gäng. De är […]

22 september 2023 Läs mer

Vi är nominerade!

Vi är så glada över att YouTube-kanalen ”Var fick du luft ifrån?” är nominerad till Publishingpriset 2023! Det gäller specifikt avsnittet ”Kan man krypa i ventilationer som på film?”. I serien, vars syfte är att locka fler ungdomar till ventilationsyrket, undersöker youtubern Manfred Erlandsson luftens och ventilationens betydelse för vår överlevnad, hälsa och prestation.  Publishingpriset […]

6 september 2023 Läs mer

Säg hej till våra yrkesambassadörer inom ventilation

Vi jobbar med yrkesambassadörer inom både ventilation- och plåtbranschen som hjälper oss att inspirera och uppmuntra fler ungdomar att välja samma yrke. Här presenterar vi Tobias och Pontus, två grymma ventilationsmontörer som verkligen brinner för sitt jobb. Tobias Svensson Ort: ÖrnsköldsvikFöretag: Teknisk FastighetsserviceÅlder: 28 årÅr i yrket: 5 årFritidsintresse: På fritiden kör han helst snöskoter […]

21 augusti 2023 Läs mer