PVF Yrke & Utbildning satsar på nytt namn och logga

27 juni 2022

PVF Yrke & Utbildning byter namn till Plåt & Ventbyrån och lanserar en ny grafisk profil samt logga. Även PVF Teknikcentrum byter namn till Plåt & Ventbyråns Branschskola. De nya namnen och den nya grafiska profilen kommer synliggöra plåtslagar- och ventilationsyrket mer och få yrkena att uppfattas som mer moderna. Målet är att skapa en större förståelse för branschens utmaningar hos beslutsfattare och locka fler elever till plåtslagar- och ventilationsutbildningarna.

Kompetensbristen inom plåtslagar- och ventilationsbranschen är mycket stor. För att attrahera fler elever till plåtslagar- och ventilationsmontörsyrket och få fler att förstå branschens utmaningar, är det  avgörande att PVF Yrke & Utbildning uppfattas som en modern och professionell organisation.

PVF Yrke & Utbildning blir Plåt & Ventbyrån

PVF Yrke & Utbildning kommer att byta namn till Plåt & Ventbyrån. Kaveh Nowroozi, projektledare på Plåt & Ventbyrån berättar om varför det nu är läge att satsa på ett nytt namn.

– Det gamla varumärket har tjänat oss mycket väl, men det har också hänt väldigt mycket sedan PVF Yrke & Utbildning grundades. Dels handlar det om att namnet är svårt att förstå. Bokstaven F, som står för Forum, har inte någon anknytning till den nuvarande verksamheten. Det har också skett en stor utveckling på ventilationssidan som går lite förlorat idag. Med det nya namnet kommer det bli tydligare vilka vi är och vilka yrken vi arbetar för.

Namnbytet kommer synliggöra plåtslagar- och ventilationsmontörsyrket mer och på så sätt bidra till att branschen blir bättre hörd av såväl politiker, opinionsbildare, lärare och rektorer. En viktig utgångspunkt har varit att det nya namnet ska signalera professionalitet och modernitet för samtliga målgrupper. Något som är lika viktigt för att nå ut till elever som till beslutsfattare.

– Med det nya namnet ville vi uppnå två saker. Det ena var att skriva ut plåt och vent i namnet och inte längre använda en förkortning. Det andra var att skapa en modern och professionell touch för att bättre nå ut med våra budskap, både kring utmaningar och vad vi bidrar med. Vi landade därför i ordet byrå som vi tycker är en passande beskrivning för vår verksamhet, berättar Kaveh Nowroozi.

Ny grafisk profil och logga

Förutom det nya namnet kommer PVF Yrke & Utbildning, blivande Plåt & Ventbyrån, också lansera en helt ny grafisk profil och logga. Den nya grafiska profilen och loggan ska stärka kommunikationen mot alla olika målgrupper.

– I den nuvarande grafiska profilen har det inte funnits någon tanke om att rent visuellt kunna särskilja när vi representerar plåtslagare och när vi representerar ventilationsmontörer. Den nya grafiska profilen förtydligar det, samtidigt som den stärker oss som en nytänkande, drivande och professionell organisation, förklarar Kaveh Nowroozi.

Tydlighet är avgörande för att nå ut

Många branscher har stora utmaningar med kompetensförsörjning och rekrytering. Det informationsflöde som beslutsfattare, opinionsbildare och skolaktörer nås av är väldigt stort. PVF Yrke & Utbildning, blivande Plåt & Ventbyrån, har länge varit banbrytande i arbetet med att effektivt nå ut med sina budskap till politiker så väl som elever. Annika Waernström, VD på Plåt & Ventbyrån, berättar om hur viktigt det är fortsätta ligga i framkant och hur det nya namnet och loggan kommer underlätta att nå rätt målgrupper.

– Det är avgörande att, i ett klimat där i stort sett alla branscher lider av kompetensbrist, ha en profil och ett namn som tydligt visar vilka branscher vi representerar och vad vi står för. Med ett nytt namn kan vi sticka ut mer än vad vi gör idag.

Det nuvarande namnet har också stora likheter med Plåt & Ventföretagen, PV-F. Risken att de två organisationerna förväxlas med varandra har tidigare varit stor, något som nu kommer att förbättras.

– Att de nuvarande namnen är så närliggande varandra har haft sina utmaningar. Med det nya namnet, Plåt och Ventbyrån, gör vi det enklare för målgrupperna att förstå vem det är som kommunicerar. Namnbytet kommer därför att tydliggöra och stärka varumärket, säger Annika Waernström.

PVF Teknikcentrum blir Plåt & Ventbyråns branschskola

Det är inte bara PVF Yrke & Utbildning som kommer att få ett nytt namn. Även PVF Teknikcentrum kommer att byta namn till Plåt & Ventbyråns branschskola. Annika Waernström berättar om varför PVF Teknikcentrum också får ett nytt namn. 

– Namnet Teknikcentrum har inga associationer till vare sig plåtslageri eller ventilation. Ordet teknik för tankarna snarare till andra typer av yrkesområden, till exempel ingenjörsyrket. Att byta namnet på skolan till något som tydligare visar att det är en skola för plåtslagare och ventilationsmontörer kommer underlätta att profilera skolan.

Målet med det nya varumärket är att få fler sökande till plåtslagar- och ventilationsmontörsbranschen. Men målet är också att bättre kunna informera om branschens utmaningar sett till utbildning och rekrytering, för att på så sätt öka förståelsen för de behov som finns.

– För att studie- och yrkesvägledare, lärare, rektorer, elever, politiker och opinionsbildare ska förstå skolans verksamhet så enkelt som möjligt, är avgörande med ett namn som tydliggör vad det är för typ av skola. Målet med det nya namnet är att underlätta kommunikationen kring skolan och bidra till att fler elever hittar dit, säger Annika Waernström.

Fler nyheter

Skolminister Lotta Edholm (L) besöker Branschskolan

Onsdagen den 15 mars besökte skolminister Lotta Edholm (L), departementssekreterare Jan Schierbeck och ledamot i kommunfullmäktige i Katrineholm Ewa Callhammar (L) Plåt & Ventbyråns Branschskola i Katrineholm. Fokus för dagen var att diskutera den akuta kompetensbristen som råder inom plåt- och ventbranschen samt hur branschskolans roll behöver stärkas för att få fler att utbilda sig till yrkena. Under de […]

21 mars 2023 Läs mer

30-årsmingel för Branschskolan

Då och nu möttes i ett mingel med tårta, snittar och bubbel för att fira att Plåt & Ventbyråns Branschskola fyllt 30 år. Den 9 mars, direkt efter prisutdelningen i SM för unga plåtslagare tog firandet av Plåt & Ventbyråns Branschskola vid. Det bjöds på tårta, snittar och bubbel samt tal från Plåt & Ventbyråns […]

10 mars 2023 Läs mer

Pontus Andersson är Sveriges bästa unga plåtslagare 2023

Efter en sex timmar lång SM-final står det klart att Sveriges bästa unga plåtslagare 2023 är Pontus Andersson från Lindeskolan i Lindesberg. Gott kundbemötande och lugn var några av framgångsfaktorerna. Idag, den 9 mars, gick SM-finalen för unga plåtslagare 2023 av stapeln på Plåt & Ventbyråns Branschskola i Katrineholm. Sex finalister – av ursprungligen 101 tävlande plåtslagarelever – […]

10 mars 2023 Läs mer