PVF Yrke & Utbildning satsar på nytt namn och logga

27 juni 2022

PVF Yrke & Utbildning byter namn till Plåt & Ventbyrån och lanserar en ny grafisk profil samt logga. Även PVF Teknikcentrum byter namn till Plåt & Ventbyråns Branschskola. De nya namnen och den nya grafiska profilen kommer synliggöra plåtslagar- och ventilationsyrket mer och få yrkena att uppfattas som mer moderna. Målet är att skapa en större förståelse för branschens utmaningar hos beslutsfattare och locka fler elever till plåtslagar- och ventilationsutbildningarna.

Kompetensbristen inom plåtslagar- och ventilationsbranschen är mycket stor. För att attrahera fler elever till plåtslagar- och ventilationsmontörsyrket och få fler att förstå branschens utmaningar, är det  avgörande att PVF Yrke & Utbildning uppfattas som en modern och professionell organisation.

PVF Yrke & Utbildning blir Plåt & Ventbyrån

PVF Yrke & Utbildning kommer att byta namn till Plåt & Ventbyrån. Kaveh Nowroozi, projektledare på Plåt & Ventbyrån berättar om varför det nu är läge att satsa på ett nytt namn.

– Det gamla varumärket har tjänat oss mycket väl, men det har också hänt väldigt mycket sedan PVF Yrke & Utbildning grundades. Dels handlar det om att namnet är svårt att förstå. Bokstaven F, som står för Forum, har inte någon anknytning till den nuvarande verksamheten. Det har också skett en stor utveckling på ventilationssidan som går lite förlorat idag. Med det nya namnet kommer det bli tydligare vilka vi är och vilka yrken vi arbetar för.

Namnbytet kommer synliggöra plåtslagar- och ventilationsmontörsyrket mer och på så sätt bidra till att branschen blir bättre hörd av såväl politiker, opinionsbildare, lärare och rektorer. En viktig utgångspunkt har varit att det nya namnet ska signalera professionalitet och modernitet för samtliga målgrupper. Något som är lika viktigt för att nå ut till elever som till beslutsfattare.

– Med det nya namnet ville vi uppnå två saker. Det ena var att skriva ut plåt och vent i namnet och inte längre använda en förkortning. Det andra var att skapa en modern och professionell touch för att bättre nå ut med våra budskap, både kring utmaningar och vad vi bidrar med. Vi landade därför i ordet byrå som vi tycker är en passande beskrivning för vår verksamhet, berättar Kaveh Nowroozi.

Ny grafisk profil och logga

Förutom det nya namnet kommer PVF Yrke & Utbildning, blivande Plåt & Ventbyrån, också lansera en helt ny grafisk profil och logga. Den nya grafiska profilen och loggan ska stärka kommunikationen mot alla olika målgrupper.

– I den nuvarande grafiska profilen har det inte funnits någon tanke om att rent visuellt kunna särskilja när vi representerar plåtslagare och när vi representerar ventilationsmontörer. Den nya grafiska profilen förtydligar det, samtidigt som den stärker oss som en nytänkande, drivande och professionell organisation, förklarar Kaveh Nowroozi.

Tydlighet är avgörande för att nå ut

Många branscher har stora utmaningar med kompetensförsörjning och rekrytering. Det informationsflöde som beslutsfattare, opinionsbildare och skolaktörer nås av är väldigt stort. PVF Yrke & Utbildning, blivande Plåt & Ventbyrån, har länge varit banbrytande i arbetet med att effektivt nå ut med sina budskap till politiker så väl som elever. Annika Waernström, VD på Plåt & Ventbyrån, berättar om hur viktigt det är fortsätta ligga i framkant och hur det nya namnet och loggan kommer underlätta att nå rätt målgrupper.

– Det är avgörande att, i ett klimat där i stort sett alla branscher lider av kompetensbrist, ha en profil och ett namn som tydligt visar vilka branscher vi representerar och vad vi står för. Med ett nytt namn kan vi sticka ut mer än vad vi gör idag.

Det nuvarande namnet har också stora likheter med Plåt & Ventföretagen, PV-F. Risken att de två organisationerna förväxlas med varandra har tidigare varit stor, något som nu kommer att förbättras.

– Att de nuvarande namnen är så närliggande varandra har haft sina utmaningar. Med det nya namnet, Plåt och Ventbyrån, gör vi det enklare för målgrupperna att förstå vem det är som kommunicerar. Namnbytet kommer därför att tydliggöra och stärka varumärket, säger Annika Waernström.

PVF Teknikcentrum blir Plåt & Ventbyråns branschskola

Det är inte bara PVF Yrke & Utbildning som kommer att få ett nytt namn. Även PVF Teknikcentrum kommer att byta namn till Plåt & Ventbyråns branschskola. Annika Waernström berättar om varför PVF Teknikcentrum också får ett nytt namn. 

– Namnet Teknikcentrum har inga associationer till vare sig plåtslageri eller ventilation. Ordet teknik för tankarna snarare till andra typer av yrkesområden, till exempel ingenjörsyrket. Att byta namnet på skolan till något som tydligare visar att det är en skola för plåtslagare och ventilationsmontörer kommer underlätta att profilera skolan.

Målet med det nya varumärket är att få fler sökande till plåtslagar- och ventilationsmontörsbranschen. Men målet är också att bättre kunna informera om branschens utmaningar sett till utbildning och rekrytering, för att på så sätt öka förståelsen för de behov som finns.

– För att studie- och yrkesvägledare, lärare, rektorer, elever, politiker och opinionsbildare ska förstå skolans verksamhet så enkelt som möjligt, är avgörande med ett namn som tydliggör vad det är för typ av skola. Målet med det nya namnet är att underlätta kommunikationen kring skolan och bidra till att fler elever hittar dit, säger Annika Waernström.

Fler nyheter

Yrkes-SM 2024

Yrkes-SM 2024 gick av stapeln i Karlstad i slutet av april, vilket innebar några riktigt intensiva dagar. Inte nog med att SM-finalerna för unga plåtslagare och ventilationsmontörer skulle avgöras under veckan, det erbjöds även flera roliga och mycket uppskattade aktiviteter för besökarna i våra fina montrar. Tillsammans med våra duktiga ambassadörer fick besökarna möjlighet att testa på både ventilations- […]

21 maj 2024 Läs mer

Sveriges bästa unga plåtslagare och ventilationsmontör har utsetts

Efter en tre dagar lång SM-final i har de två vinnarna i SM för unga plåtslagare samt SM unga ventilationsmontörer 2024 utsetts. Sveriges bästa unga plåtslagare 2024 är Anton Sjöqvist från Finnvedens gymnasium i Värnamo. Hans lugn och förmåga att få till det lilla extra i detaljerna var några av framgångsfaktorerna. För Sverigesunga ventilationsmontörer är det andra gången […]

26 april 2024 Läs mer

Tre unga ventilationsmontörer tävlar om SM-guldet enligt hemlig ritning

Finalen i ”SM för unga ventilationsmontörer 2024” närmar sig och nu avslöjas det vilka de tre finalisterna är; Rohullah Rajabi från Karlstad, Albin Eriksson från Uddevalla och Hobbe Ericson från Östersund. Den 23-25 april möts de på Yrkes-SM i Karlstad för att göra upp om den eftertraktade titeln ”Sveriges bästa unga ventilationsmontör 2024”. – Var […]

4 mars 2024 Läs mer