Plåt & Ventbyråns Branschskola 30 år

15 december 2022

I plåt – och ventbranschen har Katrineholm spelat en central roll i hela 30 års tid. Anledningen stavas branschskola. Plåt & Ventbyråns Branschskola har bjudit på en spännande utvecklingsresa från att endast utbilda inför yrkesexamen till att vara delaktiga i gymnasieplanen och vara hela Sveriges goda exempel på branschskola. 

Att säkra kvaliteten på utbildningen inom byggnadsplåt och ventilation, att hålla högsta nivå på maskinparken och en uttalad vilja att ständigt utveckla branschen. Det är tre saker som varit konstanta sedan starten av branschskolan 1992.

Järnvägsknut och bra hyra

Thord Blomquist var ordförande i dåvarande CYB (Centrala yrkesnämnden byggnadsplåt) som drevs gemensamt av PLR (Plåtslageriernas Riksförbund) och Svenska bleck & plåtslagareförbundet. CYB ansvarade för lärlingsfrågor och utbildning. För att kunna utbilda lärlingar från hela landet inför yrkesexamen, beslutade man sig för att bygga en central skola för ändamålet. CYB ansvarade för skolan och PLR bekostade uppbyggnaden.

– Vi ville ligga någorlunda centralt i Sverige, gärna vid en järnvägsknut och få ett bra pris på lokalhyran, berättar Thord, som var den som fick på sitt bord att ansvara för byggandet och inköp av utrustning till skolan.

Katrineholm uppfyllde alla önskningar och vid hyresförhandlingarna föll allt på plats. Sedan dess har samarbetet med Katrineholms kommunala bostadsbolag varit en bidragande faktor till framgången med bra elevhem och väl anpassade utbildningslokaler.

En god investering

Den 30-åriga Branschskolan verkar vara i sin bästa ålder med fullbelagda plåtkurser och ventilationskurserna som har kommit i gång under hösten. Men så har det också investerats på både mycket tid och pengar. Thord berättar att det från början fanns vissa tveksamheter till skolinvesteringen, men han är mycket nöjd med hur den har utvecklats. 

Läs artikeln i sin helhet i december månads nummer av Plåt & Ventmagasinet!

Fler nyheter

PVF Yrke & Utbildning satsar på nytt namn och logga

PVF Yrke & Utbildning byter namn till Plåt & Ventbyrån och lanserar en ny grafisk profil samt logga. Även PVF Teknikcentrum byter namn till Plåt & Ventbyråns Branschskola. De nya namnen och den nya grafiska profilen kommer synliggöra plåtslagar- och ventilationsyrket mer och få yrkena att uppfattas som mer moderna. Målet är att skapa en […]

27 juni 2022 Läs mer

Möt Madelen, Branschskolans nya plåtlärare

Madelen Toresson föddes in i plåtslagaryrket och stortrivdes både i verkstaden och på taken. Men nyligen packade hon väskan och flyttade från Strömsund till Katrineholm med ambitionen att inspirera och utbilda ungdomar till fullfjädrade byggnadsplåtslagare. Hur ser din bakgrund som plåtslagare ut?Jag kommer från Östersund och har där jobbat sida vid sida med min pappa […]

31 mars 2022 Läs mer

Höga koldioxidhalter i sovrum och störande matos i småhus

VF Yrke & Utbildning och Lunds tekniska högskola (LTH) har med FORMAS som medfinansiär sedan 2015 genomfört ett forskningsprojekt angående inomhusluften i småhus. Slutrapporten är nu här och den visar på generellt sett nöjda boende, men också på för höga koldioxidvärden, störande fläktljud och utmaningar med fukt.  För att kommunicera kring inomhusluftens vikt för vår […]

11 mars 2022 Läs mer