Skolminister Lotta Edholm (L) besöker Branschskolan

21 mars 2023

Onsdagen den 15 mars besökte skolminister Lotta Edholm (L), departementssekreterare Jan Schierbeck och ledamot i kommunfullmäktige i Katrineholm Ewa Callhammar (L) Plåt & Ventbyråns Branschskola i Katrineholm. Fokus för dagen var att diskutera den akuta kompetensbristen som råder inom plåt- och ventbranschen samt hur branschskolans roll behöver stärkas för att få fler att utbilda sig till yrkena.

Under de närmsta tre åren räknar man med att det behövs 2000 nya plåtslagare och 1200 ventilationsmontörer för att möta kundernas behov. Samtidigt räknar man med att endast hälften så många kommer utbilda sig till yrkena, vilket kommer påverka hela samhället då nödvändiga funktioner och utveckling förloras.

– Trots att företagen inom plåt- och ventbranschen är akut drabbade av kompetensbristen så finns det alldeles för få utbildningsplatser runt om i landet. Branschskolan måste får en tydligare roll i att fler utbildar sig till plåtslagare och ventilationsmontörer. Därför är det bekymmersamt att det saknas politiska beslut som stärker branschskolan och dess förutsättningar att ännu bättre bidra med kompetent personal till små yrken, säger Niklas Angelöf utbildningsrådgivare hos Plåt & Ventbyrån.

Just nu saknas tydliga politiska beslut för att främja branschskolans förutsättningar att ta en större roll i kompetensförsörjningen – framför allt när det gäller yrken som plåtslagare och ventilationsmontörer. Onsdagens samtal visade på en vilja att bättre förstå hur vi kan hjälpas åt för att nå tydligare resultat framåt. Några av de punkter som diskuterades under dagen var: 

– Mer kunskap om yrkena samt vad de erbjuder i form av trygg och stabil framtid för individen måste nå fler. Idag är kunskapen om små yrken begränsad bland unga. Det leder till att det saknas ett intresse för detta yrken hos eleverna. Det krävs att kommunerna samarbetar för att nå ut till fler.

– Att jobba med riksrekrytering ller med de regionala planeringsunderlagen för att avhjälpa kompetensbristen är inte anpassat för små yrken som är för okända för eleverna.

– Det finns för få gymnasieutbildningar i egen regi. Det faktum att antalet plåtslagarutbildningar i egen regi runt om i landet har minskat från 27 till 18 sedan 1998 är ett stort problem för branschen. Pendlingsavstånd till skolor som erbjuder utbildningarna blir långt för många elever. Få elever kan tänka sig att flytta till annan ort i tre år.

– Bilden av att Branschskoleförsöket är ett misslyckande stämmer inte. Det finns utrymme för en justering och förändring i upplägget av försöket, men för plåtslagarbranschen har det inneburit cirka 30 procent fler elever. Ett viktigt tillskott till branschen.

I debatten hänvisar bland annat skolministern till att fler ska välja utbildningarna genom riksrekrytering eller att arbetet med de regionala planeringsunderlagen ska avhjälpa kompetensbristen. Lösningar som båda är illa anpassade till just små yrken. Däremot finns det en potential i de cirka 100 gymnasieskolor runt om i landet som har bygg- och anläggningsprogrammet men som inte aktivt erbjuder plåtslagarutbildning. Men här behövs tydlig styrning från politiken för att fler huvudmän ska förstå fördelarna.

– Idag är kunskapen om möjligheten för låg och många huvudmän uppfattar kostnaden för hög för att skicka elever till branschskolan. Trösklar som måste sänkas. Nu ser vi fram mot fortsatta diskussioner med skolministern om hur vi tillsammans arbetar för att fler ska utbilda sig till plåtslagare och ventilationsmontörer, säger Niklas Angelöf.

Fler nyheter

Yrkes-SM 2024

Yrkes-SM 2024 gick av stapeln i Karlstad i slutet av april, vilket innebar några riktigt intensiva dagar. Inte nog med att SM-finalerna för unga plåtslagare och ventilationsmontörer skulle avgöras under veckan, det erbjöds även flera roliga och mycket uppskattade aktiviteter för besökarna i våra fina montrar. Tillsammans med våra duktiga ambassadörer fick besökarna möjlighet att testa på både ventilations- […]

21 maj 2024 Läs mer

Sveriges bästa unga plåtslagare och ventilationsmontör har utsetts

Efter en tre dagar lång SM-final i har de två vinnarna i SM för unga plåtslagare samt SM unga ventilationsmontörer 2024 utsetts. Sveriges bästa unga plåtslagare 2024 är Anton Sjöqvist från Finnvedens gymnasium i Värnamo. Hans lugn och förmåga att få till det lilla extra i detaljerna var några av framgångsfaktorerna. För Sverigesunga ventilationsmontörer är det andra gången […]

26 april 2024 Läs mer

Tre unga ventilationsmontörer tävlar om SM-guldet enligt hemlig ritning

Finalen i ”SM för unga ventilationsmontörer 2024” närmar sig och nu avslöjas det vilka de tre finalisterna är; Rohullah Rajabi från Karlstad, Albin Eriksson från Uddevalla och Hobbe Ericson från Östersund. Den 23-25 april möts de på Yrkes-SM i Karlstad för att göra upp om den eftertraktade titeln ”Sveriges bästa unga ventilationsmontör 2024”. – Var […]

4 mars 2024 Läs mer