Skolminister Lotta Edholm (L) besöker Branschskolan

21 mars 2023

Onsdagen den 15 mars besökte skolminister Lotta Edholm (L), departementssekreterare Jan Schierbeck och ledamot i kommunfullmäktige i Katrineholm Ewa Callhammar (L) Plåt & Ventbyråns Branschskola i Katrineholm. Fokus för dagen var att diskutera den akuta kompetensbristen som råder inom plåt- och ventbranschen samt hur branschskolans roll behöver stärkas för att få fler att utbilda sig till yrkena.

Under de närmsta tre åren räknar man med att det behövs 2000 nya plåtslagare och 1200 ventilationsmontörer för att möta kundernas behov. Samtidigt räknar man med att endast hälften så många kommer utbilda sig till yrkena, vilket kommer påverka hela samhället då nödvändiga funktioner och utveckling förloras.

– Trots att företagen inom plåt- och ventbranschen är akut drabbade av kompetensbristen så finns det alldeles för få utbildningsplatser runt om i landet. Branschskolan måste får en tydligare roll i att fler utbildar sig till plåtslagare och ventilationsmontörer. Därför är det bekymmersamt att det saknas politiska beslut som stärker branschskolan och dess förutsättningar att ännu bättre bidra med kompetent personal till små yrken, säger Niklas Angelöf utbildningsrådgivare hos Plåt & Ventbyrån.

Just nu saknas tydliga politiska beslut för att främja branschskolans förutsättningar att ta en större roll i kompetensförsörjningen – framför allt när det gäller yrken som plåtslagare och ventilationsmontörer. Onsdagens samtal visade på en vilja att bättre förstå hur vi kan hjälpas åt för att nå tydligare resultat framåt. Några av de punkter som diskuterades under dagen var: 

– Mer kunskap om yrkena samt vad de erbjuder i form av trygg och stabil framtid för individen måste nå fler. Idag är kunskapen om små yrken begränsad bland unga. Det leder till att det saknas ett intresse för detta yrken hos eleverna. Det krävs att kommunerna samarbetar för att nå ut till fler.

– Att jobba med riksrekrytering ller med de regionala planeringsunderlagen för att avhjälpa kompetensbristen är inte anpassat för små yrken som är för okända för eleverna.

– Det finns för få gymnasieutbildningar i egen regi. Det faktum att antalet plåtslagarutbildningar i egen regi runt om i landet har minskat från 27 till 18 sedan 1998 är ett stort problem för branschen. Pendlingsavstånd till skolor som erbjuder utbildningarna blir långt för många elever. Få elever kan tänka sig att flytta till annan ort i tre år.

– Bilden av att Branschskoleförsöket är ett misslyckande stämmer inte. Det finns utrymme för en justering och förändring i upplägget av försöket, men för plåtslagarbranschen har det inneburit cirka 30 procent fler elever. Ett viktigt tillskott till branschen.

I debatten hänvisar bland annat skolministern till att fler ska välja utbildningarna genom riksrekrytering eller att arbetet med de regionala planeringsunderlagen ska avhjälpa kompetensbristen. Lösningar som båda är illa anpassade till just små yrken. Däremot finns det en potential i de cirka 100 gymnasieskolor runt om i landet som har bygg- och anläggningsprogrammet men som inte aktivt erbjuder plåtslagarutbildning. Men här behövs tydlig styrning från politiken för att fler huvudmän ska förstå fördelarna.

– Idag är kunskapen om möjligheten för låg och många huvudmän uppfattar kostnaden för hög för att skicka elever till branschskolan. Trösklar som måste sänkas. Nu ser vi fram mot fortsatta diskussioner med skolministern om hur vi tillsammans arbetar för att fler ska utbilda sig till plåtslagare och ventilationsmontörer, säger Niklas Angelöf.

Fler nyheter

Premiär!

Nu har vi gjort en film om vår fantastiska branschskola! Nyligen firade vi att Branschskolan fyllde 30 så det blir perfekt timing med en liten film som kan visa upp vår verksamhet. Förhoppningen är att den ska kunna användas både för att informera potentiella elever men även skolor, politiker och andra relevanta målgrupper. Vill du […]

30 maj 2023 Läs mer

30-årsmingel för Branschskolan

Då och nu möttes i ett mingel med tårta, snittar och bubbel för att fira att Plåt & Ventbyråns Branschskola fyllt 30 år. Den 9 mars, direkt efter prisutdelningen i SM för unga plåtslagare tog firandet av Plåt & Ventbyråns Branschskola vid. Det bjöds på tårta, snittar och bubbel samt tal från Plåt & Ventbyråns […]

10 mars 2023 Läs mer

Pontus Andersson är Sveriges bästa unga plåtslagare 2023

Efter en sex timmar lång SM-final står det klart att Sveriges bästa unga plåtslagare 2023 är Pontus Andersson från Lindeskolan i Lindesberg. Gott kundbemötande och lugn var några av framgångsfaktorerna. Idag, den 9 mars, gick SM-finalen för unga plåtslagare 2023 av stapeln på Plåt & Ventbyråns Branschskola i Katrineholm. Sex finalister – av ursprungligen 101 tävlande plåtslagarelever – […]

10 mars 2023 Läs mer