PVF Teknikcentrum – en unik och framgångsrik branschskola

3 juni 2021
Branschskola
Plåtslagarelever i arbete på PVF Teknikcentrum.

PVF Teknikcentrum är något så ovanligt som en 30-årig branschskola som ägs gemensamt av fackförbund och arbetsgivarorganisation. Den är på många sätt en framgångssaga, men under ständig förändring. Tack vare plåt- och ventbranschens tydliga stöd är PVF Teknikcentrum nu den aktiva modellen för Skolverkets pågående branschskolesatsning.

PVF Teknikcentrum är en av 9 utvalda skolor som just nu ingår i Skolverkets Branschskoleförsök. Försöksverksamheten har pågått sedan 2018 och ska utvärderas 2023. Exempel på andra medverkande skolor är Curt Nicolin Gymnasiet i Finspång med industritekniska programmet, branschskolan Golv på Bräckegymnasiet i Göteborg och Naturbruksgymnasiet i Burträsk som är branschskola för utbildning av skogsmaskinförare. Samtliga medverkande skolor är nischade på yrkesutbildningar där det i dagsläget saknas arbetskraft.

Komplett lösning

Branschskolan PVF Teknikcentrum erbjuder utbildningar inom byggnadsplåtslageri och ventilation. Skolan är belägen i Katrineholm och utbildar i dagsläget 110 gymnasieelever och företagslärlingar per år. Det genomförs tio kurser med 27 elever i varje kurs och de vistas på skolan i tre veckor under fyra tillfällen. Skolan erbjuder allt som eleverna behöver, från boende till komplett verkstad och klassrum och viktigast av allt – kunniga lärare med stor erfarenhet inom byggnadsplåtslageri och ventilation.

Caroline Helmersson Olsson (S), ledamot i riksdagens utbildningsutskott, har under många år drivit på för en förändring och ökad satsning på yrkesprogrammen. Hon har besökt PVF Teknikcentrum och ser skolan som en modell för hela branschskoleupplägget.

– PVF Teknikcentrum har visat vilken hög kvalitet det kan bli när en hel bransch backar upp. Här får eleverna en gedigen yrkeskunskap. Skolan har också lyckats väldigt bra med att ta hand om dem som kommer från andra delar av landet, så som med boende, berömmer Caroline.

Samägs av fackförbund och arbetsgivarorganisation

Niklas Angelöf, utbildningsrådgivare plåtslageri, PVF Yrke & utbildning.

Niklas Angelöf som på ett eller annat sätt funnits i branschen i över 40 år och i flera olika roller på Teknikcentrum, är övertygad om att skolan behövs och fyller en viktig funktion.

– Hela orsaken till att branschen startade skolan handlar om kvalitetssäkring av utbildningar där huvuddelen ska ske i företagen. Det är stora variationer i vad företagen kan bidra med i tid, pedagogik och kompetens. Men har du gått den här utbildningen så är du attraktiv på arbetsmarknaden i hela Norden, för att inte säga hela världen, förklarar han.

Ett unikt upplägg med PVF Teknikcentrum är att skolan på riktigt har hela branschen med sig. Den är nämligen samägd av fackförbundet Byggnads och arbetsgivareorganisationen Plåt & Ventföretagen. Något som Niklas menar har fungerat väldigt bra och bidragit till skolans högkvalitativa utbildning.

– Det finns alltid flera olika infallsvinklar och det är lika prioriterat med bra arbetsmiljö som hög kvalitet på arbetet. Att alla bevakar sina intressen, men inte har något vinstkrav på skolan, ger stor trovärdighet och fokus på att leverera bästa tänkbara utbildning, säger han.

Elever från hela landet

Att vara en nationell branschskola innebär att eleverna kommer från hela landet, något som Niklas menar också bidrar till att hålla utbildningarna levande och i ständig utveckling.

– Eleverna utvecklar skolan mycket. Vi blandar elever och lärlingar från olika ställen i landet. De har olika bakgrunder och olika erfarenheter, men samma intresse. De vill bli riktigt duktiga i sitt yrke. Det skapar en dynamisk miljö där alla lär av varandra, förklarar han.

Niklas och hans kollegor poängterar att det som branschskola är viktigt att alltid hålla sig nära branschen och att vara uppdaterad. Även erfarna lärare behöver input från elever, facklitteratur och Facebook (tex. plåtslagargruppen) och på PVF Teknikcentrum händer det ofta att man ser över möjligheten till nya lösningar på både gamla och nya utmaningar i yrket.

50 000 kr per elev och läsår

Även om PVF Teknikcentrum har varit en väl fungerande branschskola under nästan 30 år, så är Branschskoleförsöket mycket uppskattat och man hoppas på att försöket ska bli en permanent satsning och att PVF Teknikcentrum får fortsätta vara en del av det. Försöket innebär att huvudmannen får upp till 50 000 kr per elev och läsår, för upp till 5 elever totalt.

– Detta har betytt mycket. Framför allt så har attityden från skolorna förändrats. De är nu mer villiga att erbjuda inriktningen plåtslageri på Bygg- och anläggningsprogrammen och att låta eleverna åka till oss för kompletterande utbildning, säger Niklas.

Han tillägger att det dock finns lite ”att skruva på” vid en permanent lösning.

– Ibland verkar huvudmännen regionvis och ibland över hela landet. Då är bidrag för ca 2,5 elever per årskurs inte så mycket utan skulle behöva utökas, förklarar Niklas.

Förhoppning om permanent lösning

Caroline Helmersson Olsson, ser också fördelarna med försöket och har stora förhoppningar på en fortsättning.

– Jag hoppas att fler branscher kommer in och vill satsa på nationella branschskolor och att vi kan göra detta långsiktigt. Vi har en bit kvar för att få riktigt stort intresse för yrkesutbildningar, men jag kommer att fortsätta driva frågan om yrkesprogrammens prioritet, lovar hon.

Just nu är Carolines önskan att fler, allt från kommuner till ungdomarna själva, ska nås av informationen om och möjligheterna med branschskolor. Skolverkets budget för beviljat belopp 2019/2020 var satt till 40 miljoner kronor, men bara strax över 7 miljoner utnyttjades. Av dessa medel stod utbildningar inom byggnadsplåtslageri på PVF Teknikcentrum för hela 57 %.

– Vi har givetvis ett försprång eftersom vår branschskola var mycket väl fungerande redan vid starten av försöket. Branschskolesatsningen hjälper oss att vidareutvecklas och utöka så att vi kan fortsätta vara en förebild för fler branscher och bristyrken, säger Niklas.

Branschskola

Faktaruta branschskoleförsöket

  • Under 2018–2023 pågår en försöksverksamhet med så kallade branschskolor.
  • Branschskolan ska erbjuda yrkesutbildning på gymnasial nivå inom yrkesområden som är efterfrågade på arbetsmarknaden.
  • 9 branschskolor deltar i försöket.
  • Huvudmän för yrkesutbildningar kan söka statsbidrag för att skicka sina elever till en branschskola inom försöket.
  • Bidragsbeloppet uppgår till högst 50 000 kronor per elev och läsår, max fem elever per yrkesområde.

2019/2020

Beviljat belopp för läsåret 2019/2020: 7 150 000 kronor
57% av eleverna utbildades på PVF Teknikcentrum

2020/2021

Beviljat belopp för läsåret 2020/2021: 7 242 000 kronor
55% av eleverna utbildas på PVF Teknikcentrum.

 

Fler nyheter

Skolminister Lotta Edholm (L) besöker Branschskolan

Onsdagen den 15 mars besökte skolminister Lotta Edholm (L), departementssekreterare Jan Schierbeck och ledamot i kommunfullmäktige i Katrineholm Ewa Callhammar (L) Plåt & Ventbyråns Branschskola i Katrineholm. Fokus för dagen var att diskutera den akuta kompetensbristen som råder inom plåt- och ventbranschen samt hur branschskolans roll behöver stärkas för att få fler att utbilda sig till yrkena. Under de […]

21 mars 2023 Läs mer

30-årsmingel för Branschskolan

Då och nu möttes i ett mingel med tårta, snittar och bubbel för att fira att Plåt & Ventbyråns Branschskola fyllt 30 år. Den 9 mars, direkt efter prisutdelningen i SM för unga plåtslagare tog firandet av Plåt & Ventbyråns Branschskola vid. Det bjöds på tårta, snittar och bubbel samt tal från Plåt & Ventbyråns […]

10 mars 2023 Läs mer

Pontus Andersson är Sveriges bästa unga plåtslagare 2023

Efter en sex timmar lång SM-final står det klart att Sveriges bästa unga plåtslagare 2023 är Pontus Andersson från Lindeskolan i Lindesberg. Gott kundbemötande och lugn var några av framgångsfaktorerna. Idag, den 9 mars, gick SM-finalen för unga plåtslagare 2023 av stapeln på Plåt & Ventbyråns Branschskola i Katrineholm. Sex finalister – av ursprungligen 101 tävlande plåtslagarelever – […]

10 mars 2023 Läs mer